Konstan koti ja koulu

LASTENSUOJELUYKSIKKÖ ADALMIINA

100% suo­ma­lais­ta las­ten­suo­je­lun sijais- ja jäl­ki­huol­to­pal­ve­lua sekä luok­ka­muo­tois­ta ko­tio­pe­tus­ta yh­teis­kun­ta­vas­tuul­li­ses­ti vuodesta 1996!Eri­tyis­osaa­mis­ta mm.

 • Sijais- ja jälkihuolto
 • Perhetyö
 • Tukihenkilötoiminta
 • Al­kuar­vioin­ti­työs­ken­te­ly
 • Vahva omaohjaajuus
 • Yhteisöhoito
 • Päihde- ja mielenterveystyö
 • Neuropsykiatrinen hoitotyö
 • Käytöshäiriöisten kasvatus
 • ART-ryhmätoiminta
 • Monikulttuurinen hoitotyö
 • Luonto- ja elämyskasvatus
 • It­se­näis­ty­mis­har­joit­te­lu
Lue lisää


Me

Meillä työskentelee lähes 80 hengen moniammatillinen henkilöstö,
johon kuuluu ammattilaisia sosiaali-, hoito ja opetusalalta. Teemme laadukasta kasvatus-, opetus- ja hoitotyötä lastensuojelulain perusteella huostaan otetuille ja avohuollon tukitoimina sijoitetuille yläkouluikäisille lapsille yhteistyössä heidän lähiverkostonsa sekä sosiaalitoimen kanssa.

Lue lisää


Konstan kohderyhmä 10-17-vuotiaat lapset asui­nyk­si­kös­tä ja toimipisteestä riippuen

Heinola 

 • Silta 7-paikkainen perustason asuinyksikkö itsenäistymään siirtyville ja itsenäistyville 
 • Harju 7-paikkainen erityistason asuinyksikkö
 • Satama 7-paikkainen perustason asuinyksikkö
Hollola
 • Tammela 4-paikkainen vaativan tason asuinyksikkö
 • Kuusela 6-paikkainen erityistason asuinyksikkö
 • Koivula 7-paikkainen erityistason  asuinyksikkö
 • Mäntylä 7-paikkainen perustason asuinyksikkö

Las­ten­suo­je­lu­yk­sik­kö Adal­mii­nan koh­de­ryh­mä on kou­lui­käi­set lapset

Varkaus 

 • Adalmiinan Helmi 7-paikkainen perustason asuinyksikkö
 • Adalmiinan Aarre 7-paikkainen erityistason asuinyksikkö

Konstan ja Adalmiinan toi­min­taa valvoo

 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
 • Etelä-Suomen aluehallintavirasto (AVI)
 • Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
 • Kaupunkien/kuntien sosiaalitoimet
 • Paikalliset valvovat yläkoulut sekä lapsia ja nuoria sijoittaneiden kaupunkien/kuntien sosiaalitoimet