100% suomalaista lastensuojelun sijais- ja jälkihuoltopalvelua sekä luokkamuotoista kotiopetusta

yh­teis­kun­ta­vas­tuul­li­ses­ti vuodesta 1996!

1628159564914_tausta.jpg-me
Meillä työs­ken­te­lee lähes 80 hengen mo­niam­ma­til­li­nen hen­ki­lös­tö, johon kuuluu am­mat­ti­lai­sia sosiaali-, hoito ja ope­tusa­lal­ta. 
Teemme laa­du­kas­ta kasvatus-, opetus- ja hoi­to­työ­tä las­ten­suo­je­lu­lain pe­rus­teel­la huostaan otetuille ja avo­huol­lon tu­ki­toi­mi­na si­joi­te­tuil­le ylä­kou­lui­käi­sil­le lapsille yh­teis­työs­sä heidän lä­hi­ver­kos­ton­sa sekä so­si­aa­li­toi­men kanssa.
Eri­tyis­osaa­mis­ta mm.
 • Neu­rop­sy­kiat­ri­ses­ta hoi­to­työs­tä
 • Päihde- ja mie­len­ter­veys­työs­tä
 • Käy­tös­häi­riöis­ten kas­va­tuk­ses­ta
 • Yh­tei­sö­hoi­dos­ta
 • Per­he­työs­tä
 • Mo­ni­kult­tuu­ri­ses­ta

Toi­min­taam­me valvoo

 • Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan lupa- ja val­von­ta­vi­ras­to (Valvira)
 • Etelä-Suomen alue­hal­lin­ta­vi­ras­to (AVI)
 • Itä-Suomen alue­hal­lin­to­vi­ras­to (AVI)
 • Kau­pun­kien/kuntien so­si­aa­li­toi­met
 • Pai­kal­li­set valvovat yläkoulut sekä lapsia ja nuoria si­joit­ta­nei­den kau­pun­kien/kuntien so­si­aa­li­toi­met

Tarjoamme myös per­he­työ­tä ja tu­ki­hen­ki­lö­pal­ve­lua si­jais­huol­to­pai­kois­ta pois läh­te­vil­le lapsille ja nuorille.1632825663747_vapaatpaikat3.jpg-me

Las­ten­suo­je­lu­yk­sik­kö Adal­mii­nan koh­de­ryh­mä on kou­lui­käi­set lapset ja 

Konstan 10-17-vuotiaat lapset asui­nyk­si­kös­tä riippuen.


Konstan Koti ja Koulun asui­nyk­si­köt
Heinola
 • Silta 7-paik­kai­nen pe­rus­ta­son asui­nyk­sik­kö it­se­näis­ty­mään siir­ty­vil­le ja it­se­näis­ty­vil­le
 • Harju 7-paik­kai­nen eri­tyis­ta­son asui­nyk­sik­kö
 • Satama 7-paik­kai­nen pe­rus­ta­son asui­nyk­sik­kö
Hollola
 • Tammela 4-paik­kai­nen vaativan tason asui­nyk­sik­kö
 • Kuusela 6-paik­kai­nen eri­tyis­ta­son asui­nyk­sik­kö
 • Koivula 7-paik­kai­nen eri­tyis­ta­son  asui­nyk­sik­kö
 • Mäntylä 7-paik­kai­nen pe­rus­ta­son asui­nyk­sik­kö
Las­ten­suo­je­lu­yk­sik­kö Adal­mii­nan asui­nyk­si­köt
Varkaus
 • Adal­mii­nan Helmi 7-paik­kai­nen pe­rus­ta­son asui­nyk­sik­kö
 • Adal­mii­nan Aarre 7-paik­kai­nen eri­tyis­ta­son asui­nyk­sik­kö

Ajan­koh­tais­ta

Laa­tu­jär­jes­tel­mä

Konstalle on myönnetty 27.9.2021

SHQS laatusertifikaatti 

avo-, sijais- ja jäl­ki­huol­to­pal­ve­luis­ta.


Koko henkilöstömme on osallistettu, koska haluamme tehdä laadukasta, 

vaikuttavaa ja osallistavaa lastensuojelutyötä.

Luot­to­luo­ki­tus

Las­ten­suo­je­lu­yk­sik­kö Adalmiina (Lippen Oy) kuuluu korkeimpaan luottoluokkaan AAA!

Uusi asui­nyk­sik­kö on nyt auki Adal­mii­nan ylä­ker­ras­sa

ELY-keskus on myöntänyt kehittämisavustusta Lippen Oy:lle tukemaan palveluiden kehitystä. Osa rahoituksesta tulee EU:n rakennerahastosta.


Adalmiinan Aarre on erityistason 7-paikkainen asuinyksikkö.


Lue tästä lisää

1625676533102_taustaNettiin.jpg-me

Haluatko li­sä­tie­to­ja
toi­min­nas­tam­me ja
pal­ve­luis­tam­me?

Toimipiste jota palaute koskee tai muu asia? *
Heinola
Hollola
Varkaus
Muu asia

Nimi

*

Puhelin

*

Sähköposti

*

Otsikko

*
Viesti *
* Pakollinen kenttä
Lähetä

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA-palvelun avulla. Tietosuoja ja käyttöehdot.

1628159564914_tausta.jpg-me

Konstan Koti ja Koulu Oy

Y-tunnus 1062839-5

Kor­pi­maan­tie 9, 17110 Kalliola

Opintie 3, 18200 Heinola

Las­ten­suo­je­lu­yk­sik­kö Adalmiina

(Lippen Oy)

 Y-tunnus 1737801-8

Ku­ro­lan­tie 219, 78500 Varkaus


Säh­kö­pos­tit

etunimi.sukunimi@konsta.net

Anna meille palautetta :: Palaute henkilöstöltä (whistleblowing) 


2022 © Konstan Koti ja Koulu Oy ::  Las­ten­suo­je­lu­yk­sik­kö Adalmiina (Lippen Oy)