Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Paikkatilanne

Hollola

Vaativan tason erityisyksikkö Tammela

  • 2 paikkaa

 Erityisyksikkö Kuusela

  • 0 paikkaa

Perustason yksiköt Koivula ja Mäntylä

  • 5 paikkaa

Heinola

Perustason yksiköt Satama, Harju ja Silta

  • 4 paikkaa

Kysy Heinolan ja Hollolan  vapaista tai vapautuvista paikoista:

Yksikönjohtaja, Heinola

040 841 0693

Yksikönjohtaja, Hollola

040 182 3703

 


Varkaus

    Perustason yksikkö Helmi

  • 0 paikkaa

    Erityisyksikkö Aarre

  • 7 paikkaa

Kysy Varkauden vapaista tai vapautuvista paikoista:

Yksikönjohtaja, Varkaus

041 317 5843

 

(paikkatilanteet päivitetty 19.9.2021)

 


“Edistämme lapsen kasvua ja

kehitystä keskimääräistä useamman 

sosiaalityöntekijän mielestä” 

(Socfinder-kuntapalaute 2018)


 

Arvot

Yhteiskuntavastuu

Todellinen yhteiskuntavastuu on enemmän kuin lain vaatimusten täyttämistä yrityksen toiminnassa. Meillä toiminta perustuu yhteiskunnan tarpeeseen vastaamiseen jatkuvan oppimisen ja yhteiskunnan muutoksissa ajan tasalla pysymisen kautta. Yrityksemme pyrkii tuottamaan palveluita, joilla edistetään hyvinvointia ja elämänhallintaa. Lisäksi palveluita tarjoamalla pyritään välillisesti ja välittömästi edesauttamaan paremmin voivaa yhteiskuntaa. Meillä yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan sitä, että yritys ottaa sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset osa-alueet huomioon liiketoiminnassaan ja vuorovaikutuksessaan sidosryhmiensä kanssa.

SOSIAALINEN

Sosiaalisella yhteiskuntavastuulla on hyvän työilmapiirin edistämistä, työntekijän työssä suoriutumista ja ammatillista kehittymistä sekä nuoren kasvattamista ja tukemista yhteiskunnan jäseneksi. Asiakasohjauksessa huomioidaan lapsen ja perheen tarpeet ja arvioidaan, pystytäänkö sijoituksella auttamaan ja edistämään heidän tilannettaan. Sosiaaliseen vastuuseen kuuluu myös lapsen tukiverkostosta huolehtiminen, jotta he eivät jää yksin ja vailla tietoa lapsen asioista.

Sosiaalinen vastuunottaminen korostuu asiakkaan yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamisella sekä laadukkailla palveluilla.

Sosiaalista vastuuta kannetaan huolehtimalla henkilökunnan hyvinvoinnista enemmän kuin laki vaatii. Lakisääteistä huolehtimista on esim. palkkaus, henkilöstömäärät, ammatillinen pätevyys, työterveys ja koulutukset. Lakisääteisyyden lisäksi henkilökunnan hyvinvoinnista huolehditaan mm. suunnitelmallisella tyky-toiminnalla, koko henkilöstön ja yksittäisen työntekijän koulutuksilla, työvuorotoiveiden huomioimisella, työterveyden lisäpalveluilla ja vapaaehtoisilla vakuutuksilla sekä palkkiolla esim. työssä ansioitumisesta ja pitkästä työurasta.

EKOLOGINEN

Ekologisella yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan kestävän kehityksen ajattelua hankinnoissa. Kotimaiset sekä lähiseudulla tuotetut tuotteet ja palvelut ovat etusijalla. Lapsille opetetaan kierrätystä ja ympäristön sekä luonnon kunnioitusta. Vanhan tilalle ostetaan uutta tilalle, jos rikkimennyttä ei pystytä turvallisesti ja järkevästi enää korjaamaan. Fyysinen ympäristö pidetään yhteistyöllä siistinä ja viihtyisänä.

TALOUDELLINEN

Yrityksemme liiketoiminnasta huolehditaan tarkalla seurannalla, jotta talous pysyy vakaana ja voidaan panostaa varsinaiseen perustehtävään. Huolellinen taloudenpito pitää vakaana työntekijän taloustilanteen, asiakkaan aseman sekä takaa omistaja- ja rahoittajatyytyväisyyden. Konsta haluaa toimia kotimaisena palveluntuottajana suosien kotimaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä lähellä tuotettuja tuotteita ja palveluita.

 

Turvallisuus

Turvallisuudella tarkoitetaan työturvallisuutta ja taloudellista -, rakenteellista - sekä psyykkistä turvallisuutta. Psyykkistä turvallisuutta vaalitaan mm. puuttumalla kiusaamiseen niin asiakkaiden kuin työntekijöiden kohdalla. Turvallisuutta luo laadukas perehdyttäminen sekä suunnitelmien siirtäminen käytäntöön yhdessä henkilökunnan kanssa. Turvallisuudesta huolehditaan mm. leirien aikana ennakoivasti tehdyllä riskianalyysilla ja turvallisuussuunnitelmalla.

Yksilöllisyys

Asiakkaiden ja henkilöstön yksilöllisten tarpeiden huomioiminen ja joustaminen elämäntilanteiden mukaan. Jokaiselle laaditaan yksilöllisiä tavoitteellisia suunnitelmia ja niiden toteutumista seurataan (hoito- ja kasvatus- suunnitelmat, henkilökohtaiset opetussuunnitelmat, itsenäistymissuunnitelmat, henkilöstön kehityskeskustelut). Asiakkaan  ja perheen yksilölliset tarpeet huomioidaan ja lähiverkoston kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Toimintaa kehitetään asiakkaiden tarpeista lähtien, sekä asiakaspalautteiden perusteella.

Yhteisöllisyys

Huomioidaan sekä yhteisön, että yksilön tarpeet yhteisön toiminnassa. Yhteisön kaikkien jäsenien osallisuutta ja vaikuttamista tuetaan siten, että jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi ja henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua koko yhtiön kehittämiseen. Toiminnassamme näkyy yhteisöllisyys arjessa mm. siten, että vastuuta kannetaan yhteisöllisesti mm. pidetään huolta toimintaympäristöstä yhteistyöllä. Toiminnassa pyritään toisia arvostavaan käyttämiseen ja suoraan sekä kunnioittavaan palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen. Yksiköissä järjestetään erilaisia tapahtumia, joihin voivat osallistua koko henkilöstö sekä mm. lasten vanhemmat.

Avoimuus

Toiminnassa pyritään avoimuuteen huomioiden lastensuojelulaki, säännökset sekä yrityksen tietoturvasuunnitelman. Avoimuus on tärkeä tekijä perusturvallisuuden, luottamuksen ja osallisuuden lisäämisessä. Avoimella kanssakäymisellä ja päätöksenteolla pystytään tekemään yhteisöstä toimivampi ja parempi paikka olla.  Yritys on avoin palveluntilaajiin ja asiakassuhteisiin nähden.  Avoin viestintä niin ulkoisesti kuin sisäisesti takaa paremman laadun. Avoimuudella tarkoitetaan suoraa, rehellistä palautteen antamista ottaen huomioon toisen kunnioittava kohtaaminen, sekä saadun palautteen käsittelyä ja toiminnan arviointia palautteen perusteella.

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja koneellesi.

Hyväksytkö evästeiden käytön?