1633374641384_1-25.jpg-me

Whist­le­blowing lomake

Ilmoitus vakavasta rikkeestä tai

vää­rin­käy­tök­ses­tä

di­rek­tii­vi (EU) 2019/1937


Pa­lau­te­ka­na­va vakavien rikkeiden ja vää­rin­käy­tös­ten il­moit­ta­mi­sek­si on 
tar­koi­tet­tu ai­noas­taan Konstan konsernin hen­ki­lös­töl­le. 

Muita il­moi­tuk­sia ei huomioida!


Pa­lau­te­ka­na­vaa ei ole tar­koi­tet­tu vähäisten rikkeiden tai vää­rin­käy­tös­ten il­moit­ta­mi­seen eikä tyy­ty­mät­tö­myy­den ja va­li­tus­ten osoit­ta­mi­seen.


Il­moi­tuk­sen voit jättää ni­met­tö­mä­nä. 

Ilmoitus lä­he­te­tään ai­noas­taan hen­ki­lös­tös­tä vas­taa­vil­le tiedoksi ja jat­ko­kä­si­tel­tä­väk­si.

Nimi

Puhelin

Sähköposti

Otsikko

*
Viesti *
* Pakollinen kenttä
Lähetä

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA-palvelun avulla. Tietosuoja ja käyttöehdot.

Konstan Koti ja Koulu Oy

Y-tunnus 1062839-5

Kor­pi­maan­tie 9, 17110 Kalliola

Opintie 3, 18200 Heinola

Las­ten­suo­je­lu­yk­sik­kö Adalmiina

(Lippen Oy)

 Y-tunnus 1737801-8

Ku­ro­lan­tie 219, 78500 Varkaus


Säh­kö­pos­tit

etunimi.sukunimi@konsta.net

Anna meille palautetta :: Palaute henkilöstöltä (whistleblowing) 


2022 © Konstan Koti ja Koulu Oy ::  Las­ten­suo­je­lu­yk­sik­kö Adalmiina (Lippen Oy)